Strona główna » Nota prawna

Nota prawna

Poniżej zostały zamieszczone warunki i zastrzeżenia dotyczące użytkowania serwisu internetowego działającego pod adresem www.villa.poznan.pl odnoszące się do wszystkich jego użytkowników. Jednocześnie kontrahent powinien zapoznać się z treścią wszelkich zastrzeżeń prawnych oraz noty prawnej.

Ochrona praw autorskich

1.1 Dane i informacje w myśl niniejszego serwisu stanowią w szczególności:

- wszelkie materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe oraz ich układ w serwisie, za wyjątkiem elementów pozbawionych charakteru twórczego oraz danych informacyjnych, jak np. aktualne wydarzenia, opublikowanych w niniejszym serwisie w granicach uzasadnionych celem informacji.

1.2 Poszczególne elementy, dane i informacje zamieszczone w niniejszym serwisie nie mogą być kopiowane i przetwarzane bez zgody właściciela serwisu. W szczególności zabrania się: kopiowania dla celów komercyjnych, dystrybucji, modyfikacji, publikacji oraz kopiowania dla użytku osobistego w innych celach aniżeli wynikające z postanowień niniejszego serwisu, chyba że poszczególne elementy, dane i informacje wchodzą w skład pojedynczego egzemplarza tzw. utworu rozpowszechnianego (podstawa prawna: art.23 ust.1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

1.3 Niektóre elementy zdjęciowe lub rysunkowe opublikowane w serwisie Villa Sp. z o.o. mogą stanowić własność podmiotów trzecich i podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

1.4 Wszystkie znaki wykorzystane w serwisie Villa Sp. z o.o., a w szczególności znaki marek, logotypy oraz inne znaki graficzne są zastrzeżone przez Villa Sp. z o.o., chyba że stwierdzono inaczej albo że inne znaki firmowe zostały użyte w celach informacyjnych.

Gwarancje i odpowiedzialność

2.1 Serwis internetowy Villa Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie i pośrednie straty wynikające z korzystania z serwisu.
Gwarancji udzielanych przez Villa Sp. z o.o. w myśl zasady exceptiones non sunt extendendae, nie można interpretować rozszerzająco.

2.2 W szczególności nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu i oprogramowania użytkowników serwisu spowodowane m.in..:

- wskutek wirusów, które jak powszechnie wiadomo są powszechnym zagrożeniem w Internecie i mogą zainfekować sprzęt użytkowników serwisu w trakcie jego użytkowania i korzystania z zamieszczonych w nim danych sensu largo,

- w związku z pobieraniem z niniejszego serwisu jakichkolwiek materiałów i plików, m.in.: (materiałów tekstowych, zdjęciowych, graficznych, dźwiękowych i filmowych).

2.3 Villa Sp. z o.o. dołożyła wszelkich starań, by materiał zawarty w serwisie był aktualny i kompletny, jednakże może on zawierać błędy i niedokładności. Villa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do możliwości publikowania odnośników (odsyłaczy) do innych stron internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za materiały zawarte na tych stronach.

Zmiany warunków i zastrzeżeń

3. Villa Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość modyfikacji powyższych informacji w dowolnym momencie i czasie poprzez aktualizacje zawartości tej strony. Zmiany te są wiążące dla użytkowników w momencie ich opublikowania.
Villa Sp. z o.o. zachęca użytkowników serwisu do okresowego odwiedzania niniejszej strony celem zapoznawania się z aktualnymi warunkami i zastrzeżeniami.

 

 

Informacje prezentowane na stronie www nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Villa sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen znajdujących się na stronie, wprowadzania nowych zapisów do oferty, przeprowadzania i odwoływania promocji na stronie bądź wprowadzania zmian. 

 

Informacje prezentowane na stronie WWW nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Villa sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen znajdujących się na stronie, wprowadzania nowych zapisów do oferty, przeprowadzania i odwoływania promocji na stronie bądź wprowadzania zmian. 

Villa Sp. z o.o., październik 2009